KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

POTANSİYEL ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ (POTANSİYEL MÜŞTERİ-SON TÜKETİCİ) KATMANLI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu İşletme Unvanı HALINET HALI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS/TCK No 0455108100300001 KEP Adresi halinethali@hs01.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin Web Adresi www.hali.net Telefon/Faks +90 0539 389 11 14

Posta Adresi Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:35/A Üsküdar/İSTANBUL

İlgili Kişi Başvuru E-Posta Adresi mesutbozkurt@hali.net

 

KVK POTANSİYEL ÜRÜN veya HİZMET ALAN KİŞİ (POTANSİYEL MÜŞTERİ) KATMANLI AYDINLATMA METNİ

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) 3.maddesi gereği kişisel veri, gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir kılan (Ad, Soyad, TC No, Kamera Kaydı, Adres, Maaş, IP, Log, E-Posta vs) her türlü bilgiyi ifade eder.
  2. Veri Sorumlusu tarafımızdan kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak, 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir. Tarafımız ile hizmet akdinin kurulması amacıyla iletişime geçilmesi ve/veya talep şikayet öneri ve sair soruların paylaşılması ile çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler ile birlikte potansiyel müşteri süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi esnasında tarafınıza ait kimlik ve iletişime ilişkin kişisel verilerinizden bazıları tarafımızca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.
  3. 6698 Sayılı KVKK’nın 10.maddesine uygun olarak ayrıntılı olarak hazırlanan ve 11.madde gereği haklarınızı içeren “KVK Potansiyel Ürün Veya Hizmet Alan Kişi (Potansiyel Müşteri-Son Tüketici) Aydınlatma Metni” iş bu belgede beyan ettiğiniz E-Posta adresinize veya Cep Telefonu Numaranıza iş bu belgeyi imza etmeden önce veya imza etmeniz sırasında online olarak gönderilmiştir/gönderilecektir. Her halükarda, ayrıca işbu belgede yer alan internet sitemiz üzerinden ilgili metne dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Ad-Soyad

 

Tarih-İMZA-Beyan

AYDINLATMA METNİNİ OKUDUM, ANLADIM, BİR SURET ALDIM.